Daňové a účetní poradenství

 

-          komplexní poradenství v oblasti českých daní

-          vypracování všech druhů daňových přiznání

-          zastupování klienta při jednání s orgány státní správy

-          řešení nejasností při aplikaci daňových a účetních předpisů ve vztahu k podnikatelské

            činnosti klienta a to formou vypracování zpráv a postupů

-          okamžitá pomoc při řešení účetních a daňových problémů

-          informace o novelách daňových a účetních předpisů – formou písemných zpráv

-          metodický dohled a průběžná kontrola nad účetnictvím, které si vede zákazník  

-          přezkoušení, revize účetnictví za již uzavřená období