Ostatní služby:

 

-          metodické a konzultační služby – vypracování návrhů a postupů k racionalizaci informačního

            systému, oběhu účetních dokladů, vnitropodnikových směrnic a podobně

-          ekonomické poradenství – finanční analýza, propočty k žádostem o poskytnutí úvěrů

-          zpracování statistických výkazů pro Statistický úřad

-         zpracování výkazů INTRASTAT - pro Celní úřad