SPOLUPRÁCE

 

Spolupráce probíhá na základě mandátní smlouvy o poskytování daňového, účetního a ekonomického poradenství. Tato smlouva je s klientem uzavírána na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce. Součástí smlouvy jsou obchodní podmínky, které stanovují konkrétní termíny pro předávání dokladů a podobně.

Účetnictví vedeme v sídle naší společnosti, v případě potřeby docházíme přímo do sídla klienta.

Nabízíme též možnost tzv. vzdáleného přístupu klienta na náš server, takže kdykoliv máte k dispozici výstupy z účetnictví  (tj. pasivní přístup – pouze prohlížení a tisk výstupů). Vzdálený přístup na náš server lze též využít pro pořizování prvotních dokladů (faktury, pokladna) přímo klientem, zaúčtování těchto dokladů zůstává v naší kompetenci (tj. aktivní přístup včetně editace dokladů).   

Spoluprací s námi se klient zbaví starostí se svým účetnictvím, mzdovou agendou a podobně, může se tak více věnovat svému podnikání. Šetří nejenom svůj čas, ale i náklady na účetní (odvody z mezd), specializované programy, školení, kancelářské potřeby a podobně.

Podnikatel se nemůže pojistit proti škodám, které mohou vzniknout při vedení vlastního účetnictví. 

U nás je toto pojištění samozřejmostí – klientům ručíme za námi způsobené finanční škody, proto jsme pojištěni!  

Naší předností je, že se snažíme jednat s každým klientem individuálně, vyjít tak vstříc jeho konkrétním požadavkům a snížit tak jeho starosti s účetnictvím na minimum.

Samozřejmostí z naší strany je pečlivá ochrana a důvěrnost dat a informací získaných za doby spolupráce s klientem.

Kalkulaci cen provádíme individuálně s ohledem na rozsah agendy.

Jestliže není ve Vašich silách si vést účetnictví nebo nechcete za externí služby platit horentní částky, obraťte se na nás.

Těšíme se na spolupráci!