Mzdové účetnictví a personalistika

 

-          výpočet mezd, odvodů a daní, měsíční hlášení pro orgány státní správy

-          příprava převodních příkazů do banky při výplatě mezd a odvodů

-          vedení mzdových listů, evidenčních listů důchodového zabezpečení

-          vydání potvrzení pro zaměstnance

-          roční zúčtování daně ze závislé činnosti pro zaměstnance

-          registrace zaměstnavatele, přihlašování, odhlašování zaměstnanců u OSSZ a ZP

-          zastupování při kontrolách u finančního úřadu, OSSZ a zdravotních pojišťoven

-          sepsání a evidence pracovních smluv

-          vedení osobní evidence zaměstnanců